X MONSTER

W sezonie 2004-2005 Monster odmienił wszystkie zaakceptowane zasady dotyczące sprzętu wspinaczkowego. Wielu konkurentów Grivela próbowało powstrzymać jego rozwój sięgając nawet po podstępne metody. Jednak dzięki dobremu pomysłowi pojawiła się dziś mniej ekstremalna wersja X Monster. Stylisko jest prostsze a uchwyt lepiej spisuje się przy pionowych ścianach (Monster, z drugiej strony, był idealny do części wystających). Jego wielouchwytowy projekt pozwala by wspinający się popuścił wodze wyobraźni. Cieńszy kilof jest do kruchego lodu. Krótszy kilof jako połączenie między kilofem a styliskiem pozwala na głębokie zamocowanie jako że nic nie powstrzymuje ostrza które wpasowuje się pomiędzy dwie kolumny lub w wąskie szczeliny. Elastyczne stylisko odkryte niedawno przez wielu wspinaczy umożliwia łatwe i bezpiecznie mocowanie w szczelinach, nawet tych nie będących w pionie. Przypomnij sobie postęp w skokach o tyczce dokonany poprzez zmianę sztywnej tyczki na elastyczna. W tyle znajduje się klasyczna łopatka lub młotek w kształcie zbliżonym do ‘orzechu’, doskonały do mocowania oraz obracania w większych szczelinach na zróżnicowanym terenie. Nowoczesna grafika oraz dostępne ceny dla tych o ograniczonych możliwościach finansowych - idealne rozwiązanie dla młodej generacji wspinaczy. Certifikat CE – kategoria 2 PPE.

Waga: 695g

Długość: 47cm

  •