ROLL

Zapobiega skręceniu liny, gdy obciążenie obraca się.

  •